Acasă

Tur Virtual Cimitirul Evreiesc

Despre Proiectul „Roots and Stones: Jewish Heritage”

Proiectul „Roots and Stones: Jewish Heritage” încearcă să recupereze într-o manieră ușor de accesat, folosind noile instrumente media, moștenirea evreiască a orașului Iași, veche de șase secole. Activitățile din proiect vizează promovarea cimitirului evreiesc din Iași, introdus în decembrie 2020 pe lista monumentelor istorice de interes national, ca spațiu al memoriei de importanță majoră în circuitul cultural al orașului Iași și al României. Activitățile propuse urmăresc realizarea unui website, care va integra o harta virtuală realizată cu ajutorul tehnicii fotografiilor de 360 de grade și o bază de date despre personalitățile înhumate, precum și realizarea unui film de prezentare a cimitirului, relevant pentru istoria comunității evreiești. Medierea cu publicul va fi realizată în cadrul unor evenimente de tip tur ghidat (unul pe teme istorice și unul pe tema artei monumentelor funerare) și a unei expoziții FOTO, pe care ieșenii o pot viziona în Galeria LA GARD – Parcul Copou.


Scopul proiectului “ROOTS AND STONES – JEWISH HERITAGE” își propune în primul rând să conecteze publicul, indiferent de religie sau etnie, la moștenirea evreiască ieșeană folosind ca vector spațiul încărcat de semnificații al cimitirului evreiesc. Iașul datorează comunității iudaice o bogată tradiție materială, culturală și religioasă , de la amintirea efervescentei activități economice a evreimii ieșene de până la declanșarea celui de-al doilea război mondial până la marea pleiadă de artiști, savanți și intelectuali născuți și formați la Iași, care au contribuit la înflorirea culturală a orașului și a lumii românești. Există, pe de altă parte, în memoria colectivă ieșeană un sentiment de datorie față de comunitatea evreiască, generat de momentele tragice prin care a trecut aceasta, mai cu seamă legat de amintirea tragică pogromului din 1941, în urma căruia au murit peste 13.000 de evrei, precum și distrugerea și profanarea vechiului cimitir medieval al orașului de către conducerea primăriei în 1943. Creionarea rolului pe care comunitatea iudaică l-a avut în viața socială a orașului, uneori esențial și ale căror efecte le simțim și astăzi, se poate constitui într-un demers reparatoriu și în același timp educativ, prin recursul la moștenirea/patrimoniul evreiesc. O parte semnificativă a discursului se va organiza în jurul modului în care identitatea locuitorilor din Iaşi este legată de memorializarea evenimentelor din trecut, de acele lieux de mémoire menite să valorizeze participarea şi integrarea comunitară, de valorile pe care le-au împărtăşit ieşenii de odinioară, ca formă de reflecţie asupra valorilor de acum. Societăţile şi comunităţile umane nu sunt organizări mecanice, ci ele se aglutinează în jurul unor repere fondatoare, al unor valori şi proiecte comune.


Obiectivul general este promovarea cimitirului evreiesc ca spațiu cultural local și național de primă importanță printr-o serie de activități diverse (de digitalizare a unor resurse patrimoniale, dar și evenimente destinate publicului), în măsură să crească vizibilitatea monumentului istoric, stimulând întărirea spiritului civic, coeziunea comunitară și toleranța, precum și respectul pentru patrimoniu.
Cimitirele sunt porți către trecut, dar și punți către realitatea prezentului. Implicarea istoricilor ca și a altor membri ai comunității academice în activitățile proiectului are menirea de a oferi o garanție a valorii informației istorice, poate contribui la stimularea interesului publicului pentru descoperirea patrimoniului comunitar evreiesc, cu impact asupra dezvoltării turismului cultural.

Activități Recente

Mesaj de Solidaritate